Cato-Meridian skolu rajons, ko atzinusi izglītības pētniecības grupa

Cato-Meridian pamatskolu ir atzinusi izglītības pētniecības un konsultāciju grupa.tā ir brīnišķīga dzīve māju iesildīšanā

Jau otro gadu pēc kārtas uzņēmums Better Outcomes šo skolu ir atzinis par vienu no labākajām valsts skolām par nabadzībā nonākušo skolēnu sasniegumiem, teikts vēstulē, ko Kato-Meridiānas skolas rajons šomēnes saņēma no uzņēmuma. . Uzņēmums atrodas Hartsdeilā.Vēstulē teikts, ka visās 243 uzņēmuma atzītajās skolās ir 25 procenti vai vairāk ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu, kuri štata 2016. gada angļu valodas mākslas vērtējumos no trešās līdz astotajai klasei ieguvuši 3 vai 4, un kuriem ir vismaz 65 procenti ekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošie studenti, kuri 2016. gada angļu valodas vērtējumos sasniedz 2, 3 vai 4 punktus. Vēstulē teikts, ka skolām nav arī skolas izvēles savos rajonos, vai arī tām nav nekādu uzņemšanas prasību, izņemot dzīvesvietu.

Pilsonis:
Lasīt vairāklabākā vīna darītava pirkstu ezeros
Ieteicams